หน้าแรก 2023-03-01T03:54:11+00:00

Metta Prosthetic Eye Center MPEC

ศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

034-318202, 034-318203

ศูนย์ตาปลอม MPEC Metta Prosthesis Eye Center

YouTube TV

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เพื่ออาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

Metta Prosthetic Eye Center MPEC

โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการได้ตาปลอมเฉพาะบุคคลฟรีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดูแลโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

***แต่ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เองตามปกติของสถานพยาบาล เช่น การตรวจประเมินก่อนใส่ตาปลอม หรือค่าผ่าตัด ในกรณีเคสที่ต้องผ่าตัด

***ในกรณีมีการผ่าตัดสามารถใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของท่านหากมีใบส่งตัวมา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยขั้นตอนการรับบริการ
***ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่งเข้าคลินิกตาปลอมโดยจักษุแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งของ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ก่อนเท่านั้น

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สามารถรับบริการได้
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

สนใจติดต่อ ศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 034-318202, 034-318203

โครงการบริจาคดวงตาเทียม ดังตฤณวิสัชนา Live#22


Icon

MEET OUR DOCTORS

จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

พญ. อรวีณัฏฐ์
พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล (อารีย์)
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
(เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. มิ่งขวัญ
พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ. เมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. สุณิสา
พ.ญ. สุณิสา สินธุวงศ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
READ MORE
นพ.จักรชวิน
นพ.จักรชวิน กนกกันฑพงษ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
READ MORE
Icon

การบริจาคเพื่อศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์

สามารถบริจาคได้ที่

บัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เลขที่บัญชี 734-1-03231-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เป็นการบริจาคเข้ากองทุนศูนย์ตาปลอมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยออกค่าใช้จ่ายการทำตาปลอมของผู้ป่วยที่ไม่สามารถจ่ายได้

(เนื่องจากก่อนมีโครงการตาปลอมถวายเป็นพระราชกุศล ผู้ป่วยต้องเสียค่าตาปลอมเอง 5,000 บาท เบิกได้เพียงสิทธิราชการ

จึงมีการจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีความจำเป็น)

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อรอยยิ้มให้กับพวกเขากัน

“กรณีต้องการใบลดหย่อนภาษีให้ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่

Mettaprosthesis@gmail.com

โดยแจ้งวัตถุประสงค์ เพื่อกองทุนตาปลอม”

QR Code E-mail ศูนย์ตาปลอม

Icon

เสียงตอบรับจากผู้ป่วยหลังได้รับตาปลอม

ดูเสียงตอบรับจากผู้ป่วยหลังได้รับตาปลอมเพิ่มเติมที่นี่ >>

ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดคุณหมอ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดคุณหมอ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างค่ะ

>>>กรณีผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาที่ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรุณา กรอกแบบฟอร์มทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่นี่ค่ะ<<<


***อีเมลล์นี้ สำหรับเพื่อนัดตรวจประเมินการทำตาปลอมเท่านั้น

ABOUT MPEC

ประวัติและข้อมูลศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

Icon

MEET OUR DOCTORS

ผู้อำนวยการ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการ
บทความ/สาส์นจากผอ.

ประวัติ รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้มีพระราชดำรัส สรุปความว่า “คนไร่ขิงมีใจกว้างความสามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ แต่ในท้องถิ่นเป็นบริเวณที่มีน้ำเสียซึ่งจะมีผลกระทบสุขภาพของนักเรียน วัดน่าจะสร้างสถานที่พักฟื้น ๔-๕ เตียง” จากพระราชดำรัส ดังกล่าว

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จึงได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์โดยจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง โดยใช้เงินบริจาคจากศรัทธาของประชาชน รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๕,๗๗๘,๔๙๔ บาท

กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์กำหนดให้เป็น “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับผิดชอบการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดที่ทำการ “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และได้เปิดบริการผู้ป่วย อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีจักษุแพทย์ สาขาเฉพาะทางต่างๆ รวม 28 ท่าน

เป็นสถาบันผลิตจักษุแพทย์ และจักษุแพทย์เฉพาะทางเฉพาะ โดยมีแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีละ 5 ราย

ประวัติศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เนื่องจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง) มีศูนย์การแพทย์จักษุวิทยา ที่รองรับและดูแลผู้ป่วยทางตาหรือจักษุวิทยาจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในโรคหรือปัญหาทางตาของผู้ป่วยที่พบได้บ่อย คือ ภาวะตาผิดรูป หนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง ไม่ว่าจะเป็นโดยกำเนิด, หรือภายหลัง ทั้งจากโรคต้อหิน/โรคจอตา ที่ทำให้ตาฝ่อผิดรูป, หลังการติดเชื้อ, หลังการผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ ทั้งที่ต้องเอาตาออกหรือยังมีตาเก่าที่ฝ่อผิดรูปอยู่ ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการเข้าสังคม

โดยหลายคนมีปัญหาถูกกีดกันและไม่ได้รับเข้าทำงาน บางคนถูกเพื่อนล้อเลียน ส่งผลให้สูญเสียความมั่นใจ ปลีกตัวแยกจากสังคม ผู้ป่วยกลุ่มนี้สูญเสียโอกาสในชีวิตมากมาย ทางโรงพยาบาลเรามีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งดวงตาและอวัยวะรอบดวงตา ซึ่งดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้โดยเฉพาะ และให้บริการตาปลอมแก่ผู้ป่วย โดยตาปลอมชนิดสำเร็จรูปมากกว่า 10 ปี เราพบว่า ตาปลอมชนิดสำเร็จรูปนี้สามารถแก้ปัญหาในผู้ป่วยได้ระดับนึงและมีข้อจำกัดในผู้ป่วยบางราย เนื่องจากหลายราย มีปัญหาในเรื่องของขนาดชิ้นตาปลอม ขนาดของตาดำ สีของตาดำและตาขาวที่แตกต่างจากตาปกติอีกข้าง ทำให้ต้องส่งผู้ป่วยไปรับบริการการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลที่สถาบันอื่น ซึ่งมีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย ทำให้มีคิวการรอคอยที่ยาวนาน และผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งได้รับการวางตัวจากกรมการแพทย์ว่าจะพัฒนาเป็นสถาบันจักษุแห่งชาติได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงส่ง พ.ญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งดวงตาและอวัยวะรอบดวงตา พร้อมคุณน้ำทิพย์ แย้มโกมล ตำแหน่งนักจัดการไปศึกษาดูงานการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล ที่ประทเศอินเดีย เมื่อพฤศจิกายน 2558 และกลับมาเปิดศูนย์ตาปลอมที่ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) โดยให้บริการครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยสามารถดูแล ผู้ป่วยที่ต้องการตาปลอมของ โรงพยาบาลเราได้มากขึ้น ผลที่ได้เป็นที่พอใจแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี


Procedure to access
the service

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อและนัดคุณหมอ
Icon

Procedure to access the service

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ต้องได้รับการตรวจประเมินโดย “จักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง” ก่อนทุกราย โดยที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม จะมีคุณหมอสาขานี้วนลงตรวจในทุกวันเวลาราชการ และนอกเวลาวันพฤหัส 17.00-20.00 และวันเสาร์ 9.00-12.00น. (นอกเวลามีค่าบริการเพิ่มจากการตรวจในเวลา)

รายนามจักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีดังนี้

      1.พ.ญ. สุณิสา สินธุวงศ์

      2.พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

      3.พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล

      4.น.พ. จักรชวิน กนกกัณฑ์พงศ์

      ปล. หากต้องการตรวจประเมินที่ ศูนย์โรคตา รพ. เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท สามารถรับบริการได้ แต่มีค่าใช้จ่าย มีมากกว่าการมารับบริการที่รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และไม่สามารถใช้สิทธิ์ใบส่งตัวที่สาขาสุขุมวิทได้ แต่ผู้ป่วยสามารถ ได้รับการส่งชื่อเข้าคิวมายังศูนย์ตาปลอมเหมือนปกติ และมารับบริการทำตาปลอมที่ ศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) การตรวจที่ศูนย์โรคตา รพ. เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท สามารถรับบริการได้ทุกวันอังคาร 9.00-16.00 น. และทุกวันเสาร์ 9.00-12.00 น.

      การตรวจประเมินร่องลูกตา และขนาดของเบ้าตา มีความสำคัญในการพิจารณาการรักษาผู้ป่วยก่อนใส่ตาปลอม โดยจักษุแพทย์จะพิจารณาหลักๆ ดังนี้

ปริมาตรเบ้าตา แบ่งเป็น

      1. ผู้ป่วยที่ยังมีดวงตาเก่าอยู่ที่เสียแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าตาฝ่อในขนาดที่พอดีไม่มากเกินไป ใส่ตาปลอมแล้วดูขนาดพอดีเท่ากับอีกตา และผิวกระจกตาไม่สามารถรับความรู้สึกได้ ไม่เกิดการระคายเคืองจากการใส่ตาปลอม ก็สามารถส่งทำตาปลอมได้เลย แต่หากตาขนาดโตผิดรูป ใส่ตาปลอมแล้วดูโปนกว่าปกติ หรือฝ่อเล็กมากไป ใส่แล้วตาก็ยังเล็กอยู่หรือทำให้ต้องใช้ชิ้นตาปลอมที่ใหญ่กว่าปกติมาก ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเอา ลูกตาออกก่อนเข้ารับการทำตาปลอมค่ะ
***โดยปกติจะเริ่มให้ใส่ตาปลอมได้หลังจากผ่าตัดเอาตาออกแล้ว 4-6 สัปดาห์

      2. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดเอาตาออกแล้ว มีการฝังหรือไม่ฝังลูกตาเทียม จักษุแพทย์จะดูปริมาตรของลูกตาเทียมของผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ยังมีตา เพื่อประเมินว่าระดับของเนื้อเยื่อในเบ้าตามีเพียงพอที่จะรองรับตาปลอมที่ใส่แล้วได้ระดับเดียวกับตาอีกข้างหรือไม่ หากไม่พออาจจมีการแนะนำผ่าตัด เปลี่ยน/ฝังเนื้อเยื่อไขมันเพิ่มเติม หรือลูกตาเทียมดวงใหม่ ก่อนและรอแผลหายถึงจะได้รับการทำตาปลอม

เยื่อบุตาและความลึกของร่องลูกตา

     บางรายหากได้รับการผ่าตัดเอาตาออกที่ไม่ถูกวิธีมา ผ่าตัดเอาตาออกมานานแล้วไม่ได้ใส่ตาปลอมนาน เยื่อบุตามีการอักเสบติดเชื้อเป็นๆหายๆมานาน หรือชิ้นตาปลอมของเก่าที่ใส่มานานเสื่อมสภาพ ทำให้เยื่อบุตาขาวอักเสบ เกิดการหดของร่องลูกตา จากที่เคยใส่ตาปลอมได้ มีปัญหาตาปลอมหลุด อันนี้แพทย์จะต้องผ่าตัดแก้ไขร่องลูกตาก่อน ส่งเข้ารับคิวการทำตาปลอมค่ะ

ร่องลูก ตาที่ดีควรมีความ ลึกของร่องลูกตา ทั้งใต้เปลือกตา บนและล่าง

หลังจากที่ผ่าน การตรวจประเมิน จากจักษุแพทย์ แล้ว ท่านจะถูกได้ รับการนัดหมายลงคิวเข้าทำตาปลอม แล้วรอมาทำตาปลอมตามคิวที่นัดหมายอีกครั้ง

*** การนัดคิวตาปลอม ปกติแต่ละท่านใช้เวลาในการทำชิ้นงานนาน เราจึงนัดจำนวน จำกัดในแต่ละ วัน หากท่านทราบแน่ว่าวันนัดหมายทำตาปลอมตามคิวท่านจะไม่ว่าง กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตาปลอม เพื่อทำการเลื่อนคิว ทางเราจะได้โทรตามคิวถัดๆไปขึ้นมาทำแทนค่ะ ***

ขั้นตอนการเข้ารับการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล

      การรับบริการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลนั้น เป็นฝีมือที่ต้องใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ประมาณ 6-10 ชม แล้วแต่ความยากง่ายของสภาพร่องลูกตาของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะฉะนั้น ทางศูนย์เรา จึงแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 วัน คือวันพิมพ์ตา และวันลงสีและรับตากลับ โดยปกติจะทำงาน 2 วันติดกัน โดยผู้ป่วยมารับบริการที่ศูนย์ตาปลอม แบบเช้าไปเย็นกลับ 2 วันแล้วรับตาปลอมกลับไปได้เลย โดยอาจหา ที่พักรายวันบริเวณใกล้โรงพยาบาลพักได้ในราคา คืนละ 400-800 บาท (ขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์ตาปลอม)

     หมายเหตุ หากในระหว่างการพิมพ์ตา ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการระคายเคืองตา ไม่สบายตา เจ็บหรือบวมของเนื้อเยื่อจะพิจารณาในพักการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลออกไปชั่วคราว โดยเลื่อนนัดออกไปอีก อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนจะทำขั้นตอนต่อไปเพื่อพักเนื้อเยื่อตาก่อน จะได้ตาปลอมที่มีขนาดที่เข้ากับร่องลูก ตาผู้ป่วยได้ดีที่สุด

     วันพิมพ์ตา จะมีการใช้สารพิมพ์ร่องลูกตาซึ่งเป็นสารที่ไม่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่อ เป็นชนิดเดียวกับ ทันตแพทย์ที่ใช้พิมพ์ช่องปาก แล้วทำการขึ้นรูป Wax ชิ้นงาน แกะเกลาผิวเพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดใกล้ เคียงกับตาอีกข้าง จนถึงการวางตำแหน่งตาดำ เสร็จขั้นตอนนี้ผู้ป่วยสามารถลับไปพักได้ แล้วเจ้าหน้าที่จะทำ กระบวนการในห้องปฏิบัติการเพื่อขึ้นรูปชิ้นตาปลอมให้ผู้ป่วย

     วันลงสีตา หลังจากได้ชิ้นงานที่มีขนาดและรูปร่างจากเบ้าตาผู้ป่วยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้ผู้ป่วยมาพบ ที่ศูนย์ตาปลอมและนั่งให้เจ้าหน้าที่ลงสีชิ้นตาปลอมโดยเทียบตาสีตาจริงอีกข้างของผู้ป่วย หลังลงสีเสร็จ เจ้า หน้าที่จะทำขบวนการในห้องกฏิบัติการขัดเคลือบชิ้นงานให้เงางาม ผิวเรียบมันเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ได้อย่าง สบายตา ก่อนรับชิ้นงานกลับบ้าน

ขั้นตอนการติดตามการรักษา

     ครั้งแรก ที่ 1 เดือนหลังจากได้ตาปลอมกลับไปลองใส่ จะนัดกลับมาตรวจอาการระคายเคือง ขนาด และตำแหน่งของตาปลอม และผิวสัมผัสของชิ้นงาน

     ครั้งต่อๆไป ทางศูนย์ตาปลอมจะนัดมาขัดชิ้นงานเพื่อความเงางามและผิวสัมผัสที่เรียบมันทั่วชิ้นงาน เผื่อสุขภาพที่ดีของร่องลูกตาของผู้ป่วย และช่วยลดขี้ตา โดยจะมีการนัดหมายให้มาขัดตาทุกๆ 6 เดือน และ ผู้ป่วยทุกรายจะถูกส่งพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อตรวจสุขภาพของตาที่ดีอีกข้างนึง

      พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล
     จักษุแพทย์ ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
     หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

     Aree Nimitwongsakul, M.D.
     Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
     Metta Prosthetic Eye Center
    Mettapracharak Hospital

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ