หน้าแรก 2020-09-03T15:22:12+00:00

Metta Prosthetic Eye Center MPEC

ศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

Learn More

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

034-225-831 ต่อ 3108 และ 3129

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เพื่ออาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)Metta Prosthetic Eye Center MPEC

โครงการตาปลอม ๙๙๙ ดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการได้ตาปลอมเฉพาะบุคคลฟรีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดูแลโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

***แต่ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เองตามปกติของสถานพยาบาล เช่น การตรวจประเมินก่อนใส่ตาปลอม หรือค่าผ่าตัด ในกรณีเคสที่ต้องผ่าตัด

***ในกรณีมีการผ่าตัดสามารถใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของท่านหากมีใบส่งตัวมา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยขั้นตอนการรับบริการ
***ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่งเข้าคลินิกตาปลอมโดยจักษุแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งของ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ก่อนเท่านั้น

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สามารถรับบริการได้
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

สนใจติดต่อ ศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 034-225-831 ต่อ 3108 และ 3129

โครงการบริจาคดวงตาเทียม ดังตฤณวิสัชนา Live#22


Icon

MEET OUR DOCTORS

จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

พญ. อรวีณัฏฐ์
พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล (อารีย์)
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
(เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. มิ่งขวัญ
พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ. เมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง)
READ MORE
พ.ญ. สุณิสา
พ.ญ. สุณิสา สินธุวงศ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
READ MORE
นพ.จักรชวิน
นพ.จักรชวิน กนกกันฑพงษ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง (เปลือกตา, เบ้าตาและ ท่อน้ำตา)
READ MORE
Icon

การบริจาคเพื่อศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์

สามารถบริจาคได้ที่

บัญชี กองทุนเงินบริจาคเพื่อศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

เลขที่บัญชี 734-0-56275-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เป็นการบริจาคเข้ากองทุนศูนย์ตาปลอมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยออกค่าใช้จ่ายการทำตาปลอมของผู้ป่วยที่ไม่สามารถจ่ายได้

(เนื่องจากก่อนมีโครงการตาปลอมถวายเป็นพระราชกุศล ผู้ป่วยต้องเสียค่าตาปลอมเอง 5,000 บาท เบิกได้เพียงสิทธิราชการ

จึงมีการจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีความจำเป็น)

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อรอยยิ้มให้กับพวกเขากัน

Icon

เสียงตอบรับจากผู้ป่วยหลังได้รับตาปลอม

ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดคุณหมอ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดคุณหมอ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างค่ะ